Emma Påhlsson minns vidare om sin Far – Sjökapten Erik Påhlsson – del 3

Emma Påhlsson (1853 – 1929) nedtecknade i mars 1925 en berättelse om sin far Sjökapten Erik Påhlsson. Emma levde hela sitt liv i Skepparegården i Skepparkroken. Här berättar hon om hur livet som sjökapten kunde vara på 1850-talet. En modell av barkskeppet Prins Gustaf som Emma skriver om hänger som votivskepp i Barkåkra kyrka.

Sjökapten Erik Påhlsson från Bjärbygdens årsbok 1956

Sjökapten Erik Påhlsson från Bjärbygdens årsbok 1956

Läs även del 1 och del 2.

Här följer del 3:

Den 24 februari 1849 gifte sig kapten Erik Påhlsson med en af byns döttrar, vid namn Britta Christina Hulth, och syster till förut nämnda tre bröderna Hulth.
Deras far hette Per Hulth, och var en sorts hamnkapten här i Skepparkroken vid fartygens lossnings och lastningsplats. Per Hulth hade 2 döttrar till, Charlotta och Petronella, båda gifta med bypojkar den äldsta med Mathis Nilsson den andra med Mathis Påhlson. Per Hulths hustru var från Barkåkra och hette Bengta Andersdotter, och dog 1842.

Kapten Erik Påhlsson hade tre barn, sonen Axel född 1850 och dottern Emma född 1853 samt dottern Paulina född 1855.

På 40 talen hände det ibland att min Far blef inne frusen i Stockholm med sitt fartyg och fick då resa landsvägen hem med hela besättningen för att övervintra, emedan alla var skåningar, och en sådan resa tog på den tiden hela 5 dygn från Stockholm, ty då här inga bekväma jernvägar var som nu fick de anlita hästskjutsar hela vägen, och ibland kunde det hända att de var flere Skåne kaptener med sitt folk i ett följe, och då blef der ett fasligt lif på gästgifvaregårdarna när ett sådant sällskap anlände, synnerligast vid nattetid och de skulle ha nya skjutsar allesamman då skreks der på sjömans-vis för att få gästgifvare och de s.k. hållkarlar vakna.  Far hade många roliga äfventyr att berätta om de landsvägs-reserna, han hade nämligen varit med om att resa mellan Stockholm och Skåne landvägen 10 gånger. Värst var för dem komma genom småland der de måste som dragare ha oxar att köra med man kan förstå att det ej gick fort att komma fram.

I april 1854 inköptes af redarna M Flensbergs söner Malmö ett nytt fartyg ett barkskepp från Finland som fick namnet Prins Gustaf. På detta skepp blef kapten Erik Påhlsson befelhafvare från nämda tid, och först nu med detta fartyg börjar han segla på de stora verldshafven, och hans långresor börjar med allvar, vanligtvis var han då ute i 3 år i stöten utan att besöka svensk hamn. Första året segla han mäst på England och Medelhafvet, men i skeppsjournalen ser jag att februari 1855 var han i Rio D Janero, och i maj i Bahia i juli i Coves, derifrån till Rotterdam sen blef det Sunderland och Skottland.
1856 är turerna mäst på Frankrike Spanien och Egypten. Efter journalen vill jag teckna upp några av hans resor 1857 – 1858 – 1859 – Från Hull till Neapel derifrån till Aleuta(?) Gebraltar Nevcastle Alexandria London Konstantenopel London Nevcastle Konstantenopel Falmoth så kom hem till Malmö i december 1859.
1860 ungefär samma resor.
1861 i samma ut igen, först till London och Nevcastle. Men så i maj anträddes resan öfver Atlanten och Nevyork  som destinationsort. Detta blev en lång och svår resa, som vara i 66 dygn innan de kom fram. Att på den tiden kryssa öfver stora oceanen med en segelskuta var naturligtvis ingen lätt sak. Prins Gustaf var ej så synnerligt stort fartyg, den lasta cirka 4000 tunnor spannmål, och låg 15 fot djup som lastad. De var 11 mans besättning utom kaptenen, men en sådan massa proviant och vatten de skulle ha med sig för en så lång resa. Far tala om att de i atlanten mötte flera stora isberg, men klarade dem fint.

barkskepp Prins Gustaf Barkåkra kyrka votivskepp

Modell av barkskeppet Prins Gustaf i Barkåkra kyrka

Fortsättning följer.

 

Publicerat i Skepparkrokshistoria | Märkt , | Lämna en kommentar

Tågen går ej och arbetet tar fart

Sista reguljära tåget över åsen har gått och arbetet med att färdigställa Barkåkra pågatågsstation har tagit fart.

På panoramabilden syns arbete med hissmontering, vägar, parkeringsplatser mm

Barkåkra pågatågsstation 2015-11-05

Barkåkra pågatågsstation 2015-11-05

Stationen invigs tisdagen 2015-12-08 kl. 10.30
”med tal av Lars Nyander, kommunstyrelsens ordförande i Ängelholm.
Ängelholms Blåsorkester medverkar. Trafikverket bjuder på glögg.”
Klockan 14 underhåller Eric Saade vid norra tunnelmynningen med ”sång och dans”.

Mellan den 8:e och 10:e december går det att åka specialtåg mellan Ängelholm och Båstad på vissa tider. Något märkligt stannar inte tågen i Barkåkra och Förslöv.

Från 13 december går de reguljära tågen en gång i timmen med anpassade bussar från Vejbystrand. I riktning mot Vejbystrand är busspassningen dålig. Se NST 2015-11-11.
Första tåget mot Ängelholm går 05:13 och sista tåget på kvällen går 00:13. Tidigt på morgonen och på eftermiddagen går några tåg med halvtimmestrafik.
Hela tidtabellen går att hitta i Skånetrafikens reseplanerare.

Publicerat i Aktuellt, Planer och nybyggnation | Märkt , , | Lämna en kommentar

Var ska busslinje 2 gå?

Ängelholms kommun inbjuder till samråd den 20 oktober klockan 17.30 i Errarps skola.

I december invigs Barkåkra pågatågsstation. I samband med trafikstarten kommer Skånetrafiken börja trafikera busslinje 2 med elbussar. Just nu utreder vi var busslinjen ska gå.

Utredningen skall vara klar till årsskiftet 2015/2016.

De två alternativen som utreds är:
1. Att bygga en ny väg mellan Barkåkra station och Björkhagsvägen
2. Att förbättra den nuvarande bussvägen så att restiden blir kortare

Publicerat i Aktuellt, Planer och nybyggnation | Märkt , , , , | 2 kommentarer

Järnvägsbron och Pågatågsstationen

På 1930-talet såg järnvägsövergången till Skepparkroken ut så här på en vinterbild från Erik Hellbergs album.

Järnvägsövergången vid Skepparkroken c:a 1930

Järnvägsövergången vid Skepparkroken c:a 1930

Den lilla banvaktsstugan till höger på fotot syns på kartan från 1926.
Vet någon när den revs? 
Vet någon något om gården Sjöhult som låg där det i dag är ett kommunalt förråd?

Skepparkroken på häradsekonomiska kartan från 1926

Skepparkroken på häradsekonomiska kartan från 1926

1998 byggdes den nuvarande bron efter överklaganden. Klicka på artikeln för att göra den större och läsbar.

Järnvägsbron NST 1998-10-15

Järnvägsbron NST 1998-10-15

Nu pågår bygget av station Barkåkra. Arbete görs på gjutformarna för trappor och hisschakt. Det ser ut att ta tid.

Pågatågsstation Barkåkra 2015-09-15

Pågatågsstation Barkåkra 2015-09-15

Publicerat i Planer och nybyggnation, Skepparkrokshistoria | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Hästhagarna vid pågatågsstationen kanske försvinner trots allt

Trots länsstyrelsen invändningar mot översiktsplanen har kommunstyrelsen, enligt ansökan från PEAB, beslutat att hela det inritade området på bilden ska detaljplaneras.

Plankarta Barkåkra 55:1

Plankarta Barkåkra 55:1

Området kallas Barkåkra 55:1 och det omfattar även de hästhagar som många vill skall bevaras.

Hästhagarna ovanför Skepparkroken 2011-08-10

Hästhagarna ovanför Skepparkroken 2011-08-10

Planansökan från PEAB gäller ”planläggning för enbostadshus, enbostadshus i grupp, radhus- parhus, kedjehus flerbostadshus, skola och handel”.
Kommunstyrelsens beslut är att ”meddela positivt planbesked, pröva planläggning enligt ansökan samt ge arbetet hög prioritet med start tredje kvartalet 2015 med ett förmodligt antagande av detaljplanen i kommunfullmäktige andra kvartalet 2016.”

Engelholmspartiet röstade emot beslutet. Socialdemokraterna stödde indirekt genom att avstå från att rösta. Övriga partier röstade för.

Planarbetet skall genomföras med ”utökat planförfarande” vilket bl.a. innebär att samråd ingår. Läs mer om planprocessen här.

NST 2015-08-18 har mer information.

Mer om tidigare turer runt översiktsplanen och hästhagarna finns här.

Många nya turer är att vänta.

Publicerat i Planer och nybyggnation | Märkt , , | 1 kommentar

Barkåkra Pågatågsstation börjar ta form

Arbetet med att anlägga perrongerna pågår intensivt. Även på kvällarna pågår ibland aktiviteter. Förutom cykelparkering kommer det att anläggas en bilparkering med 50 platser. Kommunen kommer att vara huvudman för parkeringen som kommer att vara avgiftsfri.

Så här såg det ut maj 18.

Arbete med Barkåkra pågatågsstation 18 maj 2015

Arbete med Barkåkra pågatågsstation 18 maj 2015

Och så här såg det ut samma dag åt Ängelholmshållet.

Arbete med Barkåkra pågatågsstation 18 maj 2015

Arbete med Barkåkra pågatågsstation 18 maj 2015

Dessutom kommer det att anläggas två glastäckta trapphus med en glasstäckt gångbro mellan perrongerna.

Den här bilden föreställer motsvarande bro vid stationen utanför Förslöv. Trappkonstruktionerna för Barkåkrastationen kommer att vara annorlunda.

Principbild över trapphus och gångbro vid Barkåkra pågatågsstation

Principbild över trapphus och gångbro vid Barkåkra pågatågsstation

Trapphusen kommer att innehålla en hiss som skall klara av ett par cyklar, barnvagnar, permobiler mm. Från trapphusets översta del (på Valhall Park-sidan) går en gångbro som ansluter mot bilbron och vägens fortsättning mot Valhall Park.

Det mörka på den här översiktsskissen visar trapphusen och och gångbroarna

Översiktsbild över Barkåkra pågatågsstation

Översiktsbild över Barkåkra pågatågsstation

Det förbereds detaljplaner för en gång och cykelväg mot Valhall Park. Under lång tid kommer nog gående att få samsas med bilar på den smala och ofta vattentäckta vägen.

Dessutom planeras en ny busshållplats. Troligen där gångbron ansluter mot bilbron. Busshållplatsen planeras av Skånetrafiken, Trafikverket och Kommunen tillsammans.
Låt oss hoppas att man lyckas få det till en välplacerad timglashållplats. Erfarenheter av hållplatsplaceringen för Valhall Park inger oro.

Publicerat i Aktuellt, Planer och nybyggnation | Märkt , , | Lämna en kommentar

Skepparkrokens brygga, Pågatågsstationen och lite till

Vågbrytaren på Skepparkrokens brygga har fått en ny form.

Skepparkrokens brygga i april 2015

Skepparkrokens brygga i april 2015

Nu går den för säkerhets skull nästan ända upp till vägen.

Skepparkrokens brygga i april 2015

Skepparkrokens brygga i april 2015

Badbryggan ligger och väntar på reparation.

Skepparkrokens brygga i april 2015

Skepparkrokens brygga i april 2015

Stranden är delvis återställd.

Skepparkrokens strand i april 2015

Skepparkrokens strand i april 2015

Tomter säljes och köpes.

Skyltar vid Kustroddarevägen i april 2015

Skyltar vid Kustroddarevägen i april 2015

Ett hus till är uppe längs Kustroddarevägen.

Nytt hus vid Kustroddarevägen i Skepparkroken

Nytt hus vid Kustroddarevägen i Skepparkroken

Den nya pågatågsstationen skall få en helt ny väg.

Röjning för ny väg till den kommande pågatågsstationen

Röjning för ny väg till den kommande pågatågsstationen

Det röjs för den kommande parkeringen.

Röjning för parkering vid den kommande pågatågsstationen

Röjning för parkering vid den kommande pågatågsstationen

Träd och rötter tas bort.

Röjning för parkering vid den kommande pågatågsstationen

Röjning för parkering vid den kommande pågatågsstationen

På fälten grönskar det för fullt.

Fält ovanför Skepparkroken i april 2015

Fält ovanför Skepparkroken i april 2015

Bland björkarna har det inte hänt så mycket än.

Björkskog ovanför Skepparkroken i april 2015

Björkskog ovanför Skepparkroken i april 2015

I skogen är det vitt av vitsippor och på några tomter är det blått av vårstjärna och scilla.

Vårstjärnor på tomt i Björkhagen i april 2015

Vårstjärnor på tomt i Björkhagen i april 2015

Publicerat i Aktuellt, Planer och nybyggnation | Märkt , , , , | Lämna en kommentar